2017

Domes sēde Laiks

2017.gada novembra domes sēde

2017.gada novembra domes sēde

2017.gada novembra ārkārtas domes sēde

2017.gada novembra ārkārtas domes sēde

2017.gada oktobra domes sēde

2017.gada oktobra domes sēde

2017.gada oktobra ārkārtas domes sēde

2017.gada oktobra ārkārtas domes sēde

2017.gada septembra domes sēde

2017.gada septembra domes sēde

2017.gada augusta ārkārtas domes sēde

2017.gada augusta ārkārtas domes sēde

2017.gada augusta domes sēde

2017.gada augusta domes sēde

2017.gada jūlija domes sēde

2017.gada jūlija domes sēde

Baltinavas domes priekšēdētājas ievēlēšana

Baltinavas domes priekšēdētājas ievēlēšana

2017. gada maija domes sēde

2017. gada maija domes sēde

2017. gada aprīļa domes sēde

2017. gada aprīļa domes sēde

2017. gada marta domes sēde

2017. gada marta domes sēde

2017. gada februāra domes sēde

2017. gada februāra domes sēde

2017. gada janvāra domes sēde

2017. gada janvāra domes sēde

2017. gada janvāra ārkārtas domes sēde

2017. gada janvāra ārkārtas domes sēde